Návod k použití

Chytrá WiFi zásuvka Nous A8

 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

 

Jak přidat zařízení do aplikace Nous Smart

 1. Zapojte zařízení 
 2. Ujistěte se, že indikátor rychle bliká (pokud ne, podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat)
 3. Zapněte Bluetooth a určování polohy v telefonu (dočasně)
 4. Otevřete aplikaci Nous Smart
 5. Press + and Add device
 6. Autoscan will appear and it will suggest you to add new device
 7. Confirm connection and your WiFi network data
 8. Start pairing
 9. After pairing is done, you can rename your device if you wish and its ready to be used
 10. If autoscan does not see your device, you can pick it manually from the list and procced to connection from step number 7.

 

 

How to connect your device with Alexa

 1. You have to have Alexa app on youe smartphone 
 2. Go to settings and press "Skill and Games"
 3. Search for the Nous Smart Home skill
 4. Enable it
 5. Link you Nous account with Alexa
 6. Ask Alexa to discover new devices

connection_to_alexa_1 connection_to_alexa_2  

 

 

How to connect your device with Google Home

 1. You have to have Google Home app on your smartphone
 2. Go the the home settings and press "works with google"
 3. Search for the Nous Smart Home
 4. Link the account with the Google Home
 5. Všechna zařízení z aplikace Nous Smart se po synchronizaci objeví v Google Home

connection_to_googlehome_1 connection_to_googlehome_2

 

Jak odpojit a vymazat všechna data

how_to_disconnect_and_wipe _all_data