NÁVOD NA POUŽITIE

Smart Camera

 

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

 

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste

registrácia w2-3

 

Konfigurácia

  • Zapnite zariadenie
  • Otvorte aplikáciu Nous Smart
  • Zaregistrujte sa, ak ešte nie ste
  • Klepnite na „Pridať zariadenie“ alebo na ikonu „+“ v pravom hornom rohu
  • V Typ zariadenia vyberte „Inteligentný fotoaparát“.
  • Uistite sa, že indikátor rýchlo bliká (ak nie, podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým sa fotoaparát neresetuje) a kliknite na „ďalší krok“ 

 

  • Zadajte svoje heslo WiFi a potvrďte ho,
  • Keď klepnete na Pokračovať, mobilný telefón zobrazí QR kód,
  • Podržte fotoaparát 15 až 20 cm pred mobilným telefónom, kým fotoaparát nenaskenuje QR kód
  • Kliknite na „počuť pípnutie“ a kamera sa začne pripájať

w2-6

 

Pozrite si priamy prenos

Vyberte názov zariadenia a kliknutím na „Hotovo“ zobrazte priamy prenos

w2-8 w2-9

 

Prístup z pracovnej plochy

w2-p2p

Prejdite na túto webovú stránku: https://ipc-eu.ismartlife.me/login
Naskenujte QR kód z obrazovky a budete môcť sledovať živý prenos z vašej IP kamery na pracovnej ploche

qr_scanner_guide

* Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou služby prekladača Google