INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nous Helper (NS2422)

Drogi Kliencie!
Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego NOUS Helper.

KOMPLETNY ZESTAW

 • Telefon komórkowy
 • Bateria do ponownego naładowania
 • Ładowarka
 • Instrukcja obsługi
 • Karta gwarancyjna

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, jeśli nie przeszkodzi to w używaniu go zgodnie z głównym celem i bez powiadomienia.

1. Głośnik
2. Lewy przycisk funkcyjny
3. Wyświetlacz
4. Prawy przycisk funkcyjny
5. Klawiatura
6. Klawisz # / tryb zmiany
7. Blokada klawiatury
8. Klawisz włączania / wyłączania latarki
9. Przycisk w górę / w dół
10. Klawisz 0 / radio włączone
11. Przycisk „SOS”
12. Aparat
13. Gniazdo 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego
14. Złącze micro USB do ładowania baterii
15. Główny głośnik
16. Latarka
17. Pokrywa komory baterii

INSTALACJA KARTY SIM I KARTY PAMIĘCI

Telefon komórkowy NOUS Helper umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch kart SIM. Możesz używać kart SIM z różnymi numerami od różnych operatorów telefonii komórkowej w standardzie komunikacyjnym GSM 850/900/1800/1900.
Karty SIM przechowują informacje potrzebne do połączenia telefonu z operatorami sieci komórkowych, informacje osobiste, kody PIN / PUK, wpisy książki telefonicznej, wiadomości i inne ustawienia usług operatora.

⚠️OSTRZEŻENIE! Urządzenie wyposażone jest w jeden moduł radiowy. Jeśli wykonujesz połączenie, wysyłasz / odbierasz wiadomości lub korzystasz z mobilnego Internetu z jedną kartą SIM, druga karta SIM będzie niedostępna do komunikacji.

⚠️OSTRZEŻENIE! Nie zginaj ani nie zarysuj karty SIM.
Nie wystawiaj karty SIM na działanie napięcia statycznego, unikaj kontaktu z wodą lub brudem. Przed przystąpieniem do instalacji karty SIM, karty pamięci lub akumulatora upewnij się, że telefon jest wyłączony, a ładowarka odłączona.
Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
Jeśli telefon jest podłączony do ładowarki - odłącz ładowarkę. W przeciwnym razie telefon może ulec uszkodzeniu.

 • Zdejmij tylną pokrywę.
 • Wyjąć akumulator.
 • Włóż kartę SIM1 i / lub SIM2 (logo operatora powinno być skierowane do góry) w przypisane do nich gniazda (odpowiednio SIM1 i SIM2) tak, aby ich metalowe styki były skierowane w dół
 • Włóż kartę pamięci do gniazda microSD. Wsuń kartę do gniazda; musisz umieścić kartę z logo skierowanym do siebie, umieszczając styki w gnieździe. Nie zaleca się instalowania karty pamięci pochylonej.
 • Włóż akumulator tak, aby jego metalowe styki pasowały do ​​styków na obudowie telefonu.
 • Zamknij pokrywę. Wyjmowanie baterii, karty SIM, karty pamięci należy wykonać w odwrotnej kolejności.

⚠️OSTRZEŻENIE! Karta pamięci nie jest dostarczana z produktem i jest sprzedawana oddzielnie. Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.
Karta pamięci rozszerzy pamięć telefonu i zapewni więcej opcji korzystania ze wszystkich funkcji telefonu (takich jak multimedia, Internet, kontakty, aparat itp.). Możesz słuchać plików audio MP3, przeglądać pliki wideo 3GP lub zdjęcia, nagrywać audycje z radia FM lub instalować dodatkowe dzwonki.

ŁADOWANIE BATERII

Przed pierwszym użyciem produktu zaleca się pełne naładowanie baterii. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania 220 V AC i włóż złącze micro-USB do odpowiedniego gniazda na obudowie telefonu lub stacji dokującej.

Podczas ładowania aktywuje się ikona baterii na ekranie urządzenia, co oznacza pomyślne rozpoczęcie procesu ładowania.
Zaleca się, aby nie odłączać telefonu od zasilania, dopóki bateria nie zostanie w pełni naładowana

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PRODUKTU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / Zakończ połączenie. Telefon włączy się, a na ekranie pojawi się wygaszacz ekranu.
W razie potrzeby wprowadź kody PIN kart SIM i naciśnij „OK” lub środkowy klawisz
Kod PIN jest dostarczany przez operatora komórkowego.

Uwaga: jeśli telefon jest w trybie hibernacji, należy krótko nacisnąć dowolny klawisz. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz włączania / kończenia połączenia przez 5 sekund.

Uwaga: W przypadku słabej baterii telefon może się automatycznie wyłączyć po powiadomieniu o tym użytkownika odpowiednim dźwiękiem i / lub komunikatem na ekranie. W takim przypadku wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.

⚠️ Ostrzeżenie! Włączanie i wyłączanie telefonu może zająć trochę czasu.

MENU TELEFONICZNE

Aby uzyskać dostęp do głównego menu telefonu, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Menu główne składa się z następujących sekcji:

 • Wiadomości
 • Kontakt
 • Odtwarzacz muzyki
 • Centrum telefoniczne
 • Ustawienia
 • Organizator
 • Multimedia
 • Aparat fotograficzny

RESETOWANIE USTAWIEŃ TELEFONICZNYCH

Reset do ustawień fabrycznych (reset sprzętowy).
Idź do / Menu-Ustawienia-Przywróć ustawienia Wprowadź hasło telefonu. Domyślne hasło telefonu to 1122

⚠️OSTRZEŻENIE! Dane osobowe i ustawienia osobiste zostaną usunięte z telefonu. Przed zresetowaniem ustawień wykonaj kopię zapasową żądanych informacji i plików. Zresetowanie telefonu nie spowoduje usunięcia informacji z karty pamięci.

MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

Poniższe zalecenia mogą pomóc w szybkim samodzielnym rozwiązaniu niektórych problemów z telefonem. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z centrum serwisowym NOUS.

Sprawdź, czy bateria jest naładowana lub czy problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia (wyłączeniu i wyjęciu karty SIM i karty pamięci SD oraz włączeniu urządzenia).

Spróbuj przełączyć telefon z powrotem do ustawień fabrycznych za pomocą menu Ustawienia-Przywróć ustawienia (hasło domyślne - 1122).

Problemy z kartą pamięci
Zazwyczaj takie problemy występują, gdy karta pamięci nie działa. Dlatego najpierw sprawdź kartę pamięci w innym urządzeniu.
Zalecamy również wyjęcie i włożenie karty pamięci do złącza, sprawdzenie, czy karta jest prawidłowo włożona do gniazda telefonu, i ponowne uruchomienie telefonu.

Telefon się nie włącza
Sprawdź poziom naładowania baterii, podłącz ponownie ładowarkę i odczekaj co najmniej 10 minut.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund. Jeśli urządzenie się nie włącza, skontaktuj się z centrum serwisowym NOUS.

Akumulator szybko się rozładowuje
Niska temperatura otoczenia, aktywne korzystanie z programów multimedialnych i jasność ekranu, duża odległość od wież komórkowych operatora (-ów) lub niska siła sygnału sieci komórkowych mogą być przyczyną zwiększonego zużycia baterii.

Akumulator nie jest naładowany
Sprawdź podłączenie ładowarki do gniazdka ściennego. Używaj tylko ładowarki dostarczonej z telefonem.

Nie możesz zadzwonić
Przyczyną tego problemu może być słaby sygnał sieci komórkowej, przeciążenie sieci, błędnie wprowadzony numer abonenta, aktywowana funkcja blokowania połączeń, brak środków na koncie użytkownika, zły kontakt karty SIM z gniazdami telefonicznymi, problem z kartę SIM.
Spróbuj zmienić lokalizację, sprawdź siłę sygnału sieci, sprawdź stan konta, zrestartuj telefon z wyjęciem kart SIM i baterii, przywróć ustawienia fabryczne telefonu. Skontaktuj się z centrum serwisowym NOUS.

Nie słychać subskrybenta
Podczas rozmowy naciśnij klawisz „W górę”, aby zwiększyć głośność.
Skonfiguruj profile, aby zapewnić wygodną głośność podczas rozmowy.
Sprawdź siłę sygnału sieci komórkowej.

 

* to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google