NÁVOD K OBSLUZE
Senzor úniku vody E4

 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

Informace o senzoru úniku

Tlačítko (Hiden)
Reset nebo vstup do konfiguračního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, zařízení přejde do konfiguračního režimu

LED
Bliká: Zařízení vstoupí do režimu konfigurace sítě Zigbee (připravuje se na připojení brány) VYP: Zařízení je v pohotovostním stavu

Průvodce rychlou instalací

Poznámka: Před dalším krokem se prosím ujistěte, že je brána přidána a
online

  • (Pokud jste si na svůj mobilní telefon nainstalovali NOUS Smart Home, přejděte na krok 2) Naskenujte QR kód nebo vyhledejte NOUS Smart Home v APP Store nebo Google Play a nainstalujte si APP (nový uživatel si musí nejprve zaregistrovat účet).
  • Otevřete aplikaci NOUS Smart Home na domovské stránce chytré brány Klikněte na: Zigbee Smart Gateway

 

  • Odstraňte izolační fólii a stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud modrá LED nezabliká, poté klikněte v aplikaci na „LED již bliká“.

  • Počkejte několik sekund a uvidíte, že se toto zařízení zobrazí, a můžete jej přejmenovat.

  • Nainstalujte senzor na místo, které potřebujete