NÁVOD K OBSLUZE

Smart Camera

 

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

 

Zaregistrujte se pomocí svého mobilního čísla/e-mailu a poté se přihlaste

registrace w2-3

 

Konfigurace

  • Zapněte zařízení
  • Otevřete aplikaci Nous Smart
  • Zaregistrujte se, pokud ještě nejste
  • Klepněte na „Přidat zařízení“ nebo na ikonu „+“ v pravém horním rohu
  • V Typu zařízení vyberte „Smart Camera“.
  • Ujistěte se, že indikátor rychle bliká (pokud ne, podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se kamera neresetuje) a klikněte na „další krok“ 

 

  • Zadejte své heslo WiFi a potvrďte jej,
  • Když klepnete na Pokračovat, mobilní telefon zobrazí QR kód,
  • Držte fotoaparát 15 až 20 cm před mobilním telefonem, dokud fotoaparát nenaskenuje QR kód
  • Klikněte na „slyšel pípnutí“ a kamera zahájí připojení

w2-6

 

Podívejte se na živý přenos

Vyberte název zařízení a kliknutím na „Hotovo“ zobrazte živý přenos

w2-8 w2-9

 

Přístup z plochy

w2-p2p

Přejděte na tento web: https://ipc-eu.ismartlife.me/login
Naskenujte QR kód z obrazovky a budete moci sledovat živý přenos z vaší IP kamery na ploše

qr_scanner_guide

* Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí služby Google Translate