Price: 0

Smart 20m RGB WiFi Led Strip F3

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin
Specifications
Main settings
Brand Nous
Special features Sound Effects, Timer, Music sync
Electric power 36 W
RGB 16 mln colors
Specifications
Color Rendering Index (Ra) ≥ 80
Life time 25000 h
Operating voltage range 220-240V~50/60Hz
Level of moisture protection IP44
LED type SMD 5050 LED
Strip length 20 m (2x10m)
Strip width 10 mm
The ability to crop at the cut lines
Network
Type of wireless transmission Wi-Fi 2.4GHz
Control from a smartphone Nous smart Home app, Tuya Smart App
Compatibility with voice assistants Alexa, Google Assistant
Other
Warranty 24 months
The manufacturer NINGBO YOURLITE IMP. &EXP. CO., LTD.

INSTRUCTION MANUAL
Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

How to connect and use

 

 

Register with your mobile number/E-mail then login

 • Launch the app "Nous Smart Home".
 • Create a new account or log in to your existing account.
 • Tap "+" to add the device
 • Select "Smart Strip" from the list of products.
 • Switch on the power.
 • If the light does not flash: Switch the power to off - on - off - on - off - on. If the light flashes: Confirm in the app.

 

 • Confrm the Wi-Fi network and password.
 • Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home

Using Amazon Echo Quick Guide

What You'll Need...
Amazon Alexa APP & Account
NOUS Smart Home APP & Account (Users need to register your own account, select region as “The United States”)
Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice operated devices.

Tip: Rename the device after configuring successfully, The name of the device is recommended to use easy pronunciation of the English words.
(Amazon Echo only supports English temporarily)

Set Your Echo Speaker by Alexa APP

 • Sign in with Alexa account & password (If not registered,
  sign up first); After login, click the menu at the top left, then
  click "Settings", and choose "Set up a new device";
 • Choose a device (for example, Echo). When the right
  page appears, long press the small dot on your Echo
  device until the light turns to yellow.
  Then click "Continue" on App.
 • Choose users' WIFI and wait for a few minutes.
 • After an introduction video, click next step, it will turns to
  "Home" page automatically. Now the Echo is connected to
  Alexa APP through WiFi successfully.

Enable Our Skill in Alexa APP

 

 • Choose "Skills" in the options bar, and then search
  "NOUS Smart Home" in the search bar; Select "NOUS
  Smart Home" in the search results, and then click "Enable".
 • Input the user name and password that you had previously registered (Only support the account in the United States); When you see the right page, it means the Alexa account is linked with NOUS Smart Home account.

Control device by Voice

 

After the previous operation, you can control the device via Echo.

 • Discovering devices: Firstly, users need to say to Echo:
  "Echo(or Alexa), Discover my devices."
  Echo will start to finding the devices which is added in NOUS Smart Home APP, it will take about 20 seconds to show the result. Or you may click "Discover devices" in Alexa APP, it will show the devices that found successfully.
  Note: "Echo" is one of the wake-up name, which can be
  any of these three names (Settings): Alexa/Echo/Amazon.
 • Support Skill List
  User can control devices by instructions like below:
  Alexa, turn on [device]
  Alexa, turn off [device]

Attention: The name of the device must be consistent with the addition of NOUS Smart Home APP.

 

* This translation may contain inaccuracies due to the fact that it was made with the help of a google translator

Instrukcja obsługi
Inteligentne Taśma LED NOUS F3

Bezpieczeństwo

 • Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
 • Upewnij się, że przewód zasilający, jest podłączony solidnie i prawidłowo pod względem biegunowości, aby uniknąć zwarcia na połączeniach elektrycznych stwarzających zagrożenie pożarowe.
 • Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
 • Taśmę Led należy instalować na powierzchni dobrze oczyszczonej z kurzu, pyłów i tłuszczu. W przypadku montażu na metalowych elementach należy zwrócić uwagę, czy pod czas montażu lub lutowania nie nastąpiły jakiekolwiek przerwy na dwustronnie klejącej taśmie 3M mogące powodować zwarcie na spodniej części laminatu i prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy oświetlenia.
 • Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

 

Instalacja

Przed montażem i ewentualnym cięciem Taśm Led Nous F Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod względem typu taśmy LED, barwy emitowanego światła, oraz poprawności działania wszystkich sekcji diod na całym odcinku taśmy. Produkt pocięty, demontowany lub uszkodzony podczas montażu nie podlega wymianie, ani zwrotowi.

 • Aby zainstalować pasek LED, odklej warstwę ochronną naklejki 3M z tyłu paska i przyklej na płaskiej powierzchni.
 • Istnieje możliwość cięcia paska LED pomiędzy poszczególnymi sekcjami w miejscach oznaczonych ciągłą linią. W celu skrócenia paska, przetnij go wzdłuż prostej linii pomiędzy padami +, G,R,B.
 • Pasek LED należy umieścić w gnieździe modułu sterującego, moduł sterujący podłączyć do zasilacza.

 

Dodawanie urządzenia do aplikacji mobilnej NOUS Smart

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie Nous Smart Home w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:

Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

NOUS%20BLACK%20APP%20QR.png

 

Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję “Zaloguj się” używając istniejącego konta i zaloguj się. W innym wypadku należy najpierw utworzyć konto.
W tym celu:

 1. Uruchom aplikację.
 2. Aby utworzyć konto, dotknij “Zarejestruj się”
 3. Wpisz adres e-mail, który będzie przypisany do konta. Dotknij “Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
 4. Aplikacja wyśle kod weryfikacyjny na e-mail. Należy przepisać go w pole “Wpisz kod weryfikacyjny”
 5. Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła - wpisz dowolne hasło i potwierdź przyciskiem “Zakończono”, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:

 1. Upewnij się że taśma Led szybko miga na czerwono. Jeśli nie, trzykrotnie szybko włączyć/wyłączyć taśmę od zasilania, zachowując odstęp czasowy 1-1.5 sek, aż pasek LED zacznie szybko migać.
  Filmik pomocniczy, który pokazuje, jak zresetować taśmę:
  https://youtu.be/wL97o99M9rA
 2. Dotknij przycisk “Dodaj urządzenie” lub ikonę „+” w aplikacji, kliknij “Add Device”
 3. Przewiń porady dotyczące dodawania urządzeń. Wybierz odpowiedni typ urządzenia (Oświetlenie → Taśma Led 5m). Potwierdź szybkie miganie.
 4. Upewnij się, że router, do którego ma zostać podłączone urządzenie nadaje w paśmie 2.4GHz. Wprowadź dane do sieci i dotknij Dalej.
 5. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę.

 

Połącz Nous Smart z Google Home

Po zarejestrowaniu urządzeń w aplikacji Nous Smart Home, chcesz nawiązać połączenie między Nous Smart i Google Home. W tym celu upewnij się, że Twoje konto Google Home jest zarejestrowane, a aplikacja jest otwarta. Wybierz konkretne konto Google Home, które chcesz połączyć z Nous Smart. (Oba używają tego samego adresu e-mail).

Kliknij przycisk „+” na ekranie głównym aplikacji Google Home, aby skonfigurować nowe urządzenie. W przypadku urządzeń inteligentnych innych niż Google, takich jak urządzenie Nous Smart, należy użyć opcji „Works with Google”.

W następnym kroku pojawi się ekran „Zarządzaj kontami”, który zawiera ogromną listę inteligentnych urządzeń obsługiwanych przez Google Home. Przejdź do opcji przycisku wyszukiwania, aby zlokalizować Nous Smart.

Kliknij “Nous Smart” w menu wyników wyszukiwania. Automatycznie przeniesie Cię do następnego ekranu rejestracji platformy IoT w Google.

Zostaniesz powitany przez ekran z napisem: „Połącz swoje konto Nous Smart z Google”. Daje to pozwolenie na sterowanie urządzeniem Google Home w Nous Smart i poświadczenia konta. Powiązanie jest wymagane tylko raz.

Trwa proces łączenia obu aplikacji. Musisz upewnić się, że obie aplikacje (jeśli są na różnych telefonach) korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, w przeciwnym razie wystąpią błędy połączenia.

Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart do synchronizacji z Google Home, użyj jego funkcji „szukania urządzeń” i zidentyfikuj urządzenie. Jeśli obaj korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, powinni połączyć się w mgnieniu oka.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia powinno być możliwe wyświetlenie odpowiedniego urządzenia Nous Smart w menu „Sterowanie domem” aplikacji Google Home w sekcji „Urządzenia”. Możesz dodać wszystkie swoje inteligentne urządzenia Nous, które przyjmą standardowe instrukcje Asystenta Google.

 

Połącz Nous Smart z Amazon Alexa

Aby połączyć Nous Smart z Amazon Alexa, musisz już pobrać aplikację Alexa i ukończyć podstawową konfigurację. Na ekranie głównym Alexy przejdź do „Więcej”, a następnie „Umiejętności i gry”. Tutaj możesz wyszukać wszystkie aplikacje innych firm, które są obsługiwane przez Alexę. Przejdź do opcji menu wyszukiwania, aby znaleźć “Nous Smart”.

Kliknij „Włącz użycie”, aby dodać Nous Smart do zestawu umiejętności Alexa

Poczekaj kilka sekund, aż umiejętność zostanie włączona, a konta Amazon Alexa i Nous Smart zaczną się łączyć.

W następnym kroku zostaniesz powitany ekranem, na którym musisz autoryzować połączenie między Nous Smart i Alexa. Pozwala to na łatwe przeniesienie szczegółów konta Nous Smart na zsynchronizowane konto Alexa.

Po zsynchronizowaniu konta Alexa z Nous Smart zobaczysz następujący ekran wskazujący, że zostało pomyślnie połączone.

Możesz wyświetlić swoje umiejętności Alexa Smart home, aby sprawdzić, czy dodano Nous Smart.

Alexa ma tryb wykrywania do wyszukiwania nowych urządzeń. Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart, najpierw włącz je, a następnie poszukaj połączenia, co powinno zająć około 45 sekund.

 

!Uwaga
Nie wszystkie nasze urządzenia są kompatybilne z aplikacjami Google Home lub Amazon Alexa. Odpowiednie oznaczenia sprawdzisz na opakowaniu.

Uproszczona deklaracja zgodności
NINGBO YOURLITE IMP. &EXP. CO., LTD., 
niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

Deklaracja zgodności CE

Led_strips_declaration_ENG-page_1

Led_strips_declaration_ENG-page_2

Led_strips_declaration_ENG-page_3

PL_Led_strips_declaration-page_1

PL_Led_strips_declaration-page_2

PL_Led_strips_declaration-page_3

Інструкція з експлуатації

Smart 20m RGB WiFi світлодіодна стрічка F3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Як підключити та використовувати

 

 

Зареєструйтеся, використовуючи свій номер мобільного телефону/електронну пошту, а потім увійдіть

 • Запустіть програму «Nous Smart Home».
 • Створіть новий обліковий запис або увійдіть у свій існуючий обліковий запис.
 • Торкніться «+», щоб додати пристрій
 • Виберіть зі списку продуктів «Smart Strip».
 • Увімкніть живлення.
 • Якщо індикатор не блимає: перемкніть живлення на вимкнення - включення - вимкнення - увімкнення - вимкнення - увімкнення. Якщо індикатор блимає: підтвердьте в додатку.

 

 • Підтвердьте мережу Wi-Fi і пароль.
 • Введіть назву пристрою.

Примітка. Ім’я пристрою також використовуватиметься в Amazon Alexa та Google Home

Використання короткого посібника Amazon Echo

Що вам знадобиться...
Додаток Amazon Alexa і обліковий запис
NOUS Smart Home APP та обліковий запис (Користувачам потрібно зареєструвати власний обліковий запис, вибрати регіон як «Сполучені Штати»)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої Amazon з голосовим керуванням.

Порада: перейменуйте пристрій після успішного налаштування. У назві пристрою рекомендується використовувати легку вимову англійських слів.
(Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову)

Налаштуйте свій Echo Speaker за допомогою програми Alexa

 • Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa (якщо не зареєстровані,
  спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім
  натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
 • Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Коли з’явиться права
  сторінка, утримуйте маленьку крапку на
  пристрої Echo, доки індикатор не стане жовтим.
  Потім натисніть «Продовжити» у програмі.
 • Виберіть WIFI користувачів і зачекайте кілька хвилин.
 • Після вступного відео натисніть «Наступний крок», щоб автоматично перейти на
  «Домашню сторінку». Тепер Echo успішно підключено до
  Alexa APP через WiFi.

Увімкніть нашу майстерність у програмі Alexa

 

 • Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть
  «NOUS Smart Home» у рядку пошуку; Виберіть «NOUS
  Smart Home» в результатах пошуку, а потім натисніть «Увімкнути».
 • Введіть ім’я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (підтримка облікового запису лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите потрібну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов’язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте пристроєм за допомогою голосу

 

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

 • Виявлення пристроїв. По-перше, користувачі повинні сказати Echo:
  «Echo (або Alexa), знайди мої пристрої».
  Echo почне шукати пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для відображення результату знадобиться близько 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» у програмі Alexa APP, вона покаже пристрої, які успішно знайдені.
  Примітка: «Ехо» — це одне з назв пробудження, яке може бути
  будь-яким із цих трьох імен (налаштувань): Alexa/Echo/Amazon.
 • Список навичок підтримки.
  Користувач може керувати пристроями за інструкціями, наведеними нижче:
  Alexa, увімкніть [пристрій]
  Alexa, вимкніть [пристрій]

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home.

 

* Цей переклад може містити неточності через те, що він зроблений за допомогою google-перекладача

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

Cum să vă conectați și să utilizați

 

 

Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te

 • Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
 • Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 • Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
 • Selectați „Smart Strip” din lista de produse.
 • Porniți alimentarea.
 • Dacă lumina nu clipește: Comutați alimentarea la oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit. Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație.

 

 • Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 • Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea Amazon Echo Ghid rapid

De ce veți avea nevoie...
Aplicația și contul Amazon Alexa APLICAȚIA și contul
NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „Statele Unite”)
Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor engleze.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

 • Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat,
  înregistrați-vă mai întâi); După conectare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi
  faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
 • Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când
  apare pagina din dreapta , apăsați lung pe punctul mic de pe
  dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă.
  Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
 • Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
 • După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, se va întoarce
  automat la pagina „Acasă”. Acum, Echo este conectat cu succes la aplicația
  Alexa prin WiFi.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

 

 • Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați
  „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS
  Smart Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Activați”.
 • Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați doar contul în Statele Unite); Când vezi pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați dispozitivul prin voce

 

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

 • Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo:
  „Echo (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”.
  Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
  Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi
  oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
 • Suport Listă de abilități
  Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:
  Alexa, porniți [dispozitiv]
  Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: Numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea NOUS Smart Home APP.

 

* Această traducere poate conține inexactități din cauza faptului că a fost făcută cu ajutorul unui traducător google

NÁVOD NA POUŽITIE Smart 20m RGB WiFi LED pásik F3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Ako pripojiť a používať

 

 

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste

 • Spustite aplikáciu „Nous Smart Home“.
 • Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
 • Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie
 • Zo zoznamu produktov vyberte "Smart Strip".
 • Zapnite napájanie.
 • Ak kontrolka nebliká: Vypnite - zapnite - vypnite - zapnite - vypnite - zapnite. Ak kontrolka bliká: Potvrďte v aplikácii.

 

 • Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
 • Zadajte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home

Používanie rýchleho sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať...
APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pre
inteligentnú domácnosť (Používatelia si musia zaregistrovať svoj vlastný účet, vybrať región ako „Spojené štáty“)
Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča použiť jednoduchú výslovnosť anglických slov.
(Amazon Echo podporuje angličtinu iba dočasne)

Nastavte si reproduktor Echo pomocou aplikácie Alexa

 • Prihláste sa pomocou účtu a hesla Alexa (ak nie ste zaregistrovaný,
  najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore, potom
  kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
 • Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď sa
  zobrazí správna stránka, dlho stlačte malú bodku na
  zariadení Echo, kým sa svetlo nerozsvieti na žltú.
  Potom kliknite na "Pokračovať" v aplikácii.
 • Vyberte WIFI používateľov a počkajte niekoľko minút.
 • Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, automaticky sa prepne na
  „domovskú“ stránku. Teraz je Echo úspešne pripojené k aplikácii
  Alexa cez WiFi.

Povoľte našu zručnosť v aplikácii Alexa

 

 • Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte
  „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte „NOUS
  Smart Home“ a potom kliknite na „Povoliť“.
 • Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podporujte iba účet v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte zariadenie hlasom

 

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

 • Objavovanie zariadení: Po prvé, používatelia musia povedať Echo:
  "Echo (alebo Alexa), Objavte moje zariadenia."
  Echo začne hľadať zariadenia, ktoré sú pridané v NOUS Smart Home APP, bude trvať asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete kliknúť na „Objaviť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa zariadenia, ktoré boli úspešne nájdené.
  Poznámka: „Echo“ je jedným z mien prebudenia, ktoré môže byť
  ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
 • Podpora Zoznam zručností
  Používateľ môže ovládať zariadenia podľa pokynov, ako sú uvedené nižšie:
  Alexa, zapnite [zariadenie]
  Alexa, vypnite [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním NOUS Smart Home APP.

 

* Tento preklad môže obsahovať nepresnosti v dôsledku skutočnosti, že bol vytvorený pomocou prekladača Google

NÁVOD K OBSLUZE Smart 20m RGB WiFi LED pásek F3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

Jak připojit a používat

 

 

Zaregistrujte se pomocí svého mobilního čísla/e-mailu a poté se přihlaste

 • Spusťte aplikaci „Nous Smart Home“.
 • Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 • Klepnutím na „+“ přidejte zařízení
 • Ze seznamu produktů vyberte "Smart Strip".
 • Zapněte napájení.
 • Pokud kontrolka nebliká: Přepněte napájení do polohy vypnuto - zapnuto - vypnuto - zapnuto - vypnuto - zapnuto. Pokud kontrolka bliká: Potvrďte v aplikaci.

 

 • Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
 • Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home

Používání rychlého průvodce Amazon Echo

Co budete potřebovat...
APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pro
chytrou domácnost (Uživatelé si musí zaregistrovat svůj vlastní účet, vybrat region jako „Spojené státy“)
Echo, Echo Dot, Tap nebo jiná zařízení ovládaná hlasem Amazon.

Tip: Po úspěšné konfiguraci zařízení přejmenujte. Název zařízení se doporučuje používat pro snadnou výslovnost anglických slov.
(Amazon Echo podporuje angličtinu pouze dočasně)

Nastavte si reproduktor Echo pomocí aplikace Alexa

 • Přihlaste se pomocí účtu a hesla Alexa (Pokud nejste zaregistrováni,
  nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku vlevo nahoře, poté
  klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
 • Vyberte zařízení (například Echo). Když se
  zobrazí správná stránka, dlouze stiskněte malou tečku na
  zařízení Echo, dokud se světlo nerozsvítí žlutě.
  Poté klikněte na „Pokračovat“ v aplikaci.
 • Vyberte WIFI uživatele a počkejte několik minut.
 • Po úvodním videu klikněte na další krok, automaticky se přepne na
  „domovskou“ stránku. Nyní je Echo připojeno k
  Alexa APP přes WiFi úspěšně.

Povolte naši dovednost v aplikaci Alexa

 

 • V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté vyhledejte
  „NOUS Smart Home“ ve vyhledávacím pruhu; Ve výsledcích vyhledávání vyberte „NOUS
  Smart Home“ a poté klikněte na „Povolit“.
 • Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (podporujte pouze účet ve Spojených státech amerických); Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.

Ovládání zařízení hlasem

 

Po předchozí operaci můžete zařízení ovládat přes Echo.

 • Objevování zařízení: Za prvé, uživatelé musí říct Echo:
  "Echo (nebo Alexa), Discover my devices."
  Echo začne vyhledávat zařízení, která jsou přidána do NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Objevit zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se zařízení, která byla úspěšně nalezena.
  Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být
  kterékoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
 • Seznam dovedností podpory
  Uživatel může ovládat zařízení podle následujících pokynů:
  Alexa, zapněte [zařízení]
  Alexa, vypněte [zařízení]

Upozornění: Název zařízení musí být v souladu s přidáním NOUS Smart Home APP.

 

* Tento překlad může obsahovat nepřesnosti vzhledem k tomu, že byl vytvořen pomocí google překladače

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review