Price: 0

Smart 20m RGB WiFi Led Strip F3

24 months warranty
Return, Exchange within 14 days
Free shippin
Specifications
Main settings
Brand Nous
Special features Sound Effects, Timer, Music sync
Electric power 36 W
RGB 16 mln colors
Specifications
Color Rendering Index (Ra) ≥ 80
Life time 25000 h
Operating voltage range 220-240V~50/60Hz
Level of moisture protection IP44
LED type SMD 5050 LED
Strip length 20 m (2x10m)
Strip width 10 mm
The ability to crop at the cut lines
Network
Type of wireless transmission Wi-Fi 2.4GHz
Control from a smartphone Nous smart Home app, Tuya Smart App
Compatibility with voice assistants Alexa, Google Assistant
Other
Warranty 24 months
The manufacturer NINGBO YOURLITE IMP. &EXP. CO., LTD.

F3_decl_PL

INSTRUCTION MANUAL
Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

You will need Nous Smart Home App. Scan the QR code or download it from direct link

How to connect and use

 

 

Register with your mobile number/E-mail then login

 • Launch the app "Nous Smart Home".
 • Create a new account or log in to your existing account.
 • Tap "+" to add the device
 • Select "Smart Strip" from the list of products.
 • Switch on the power.
 • If the light does not flash: Switch the power to off - on - off - on - off - on. If the light flashes: Confirm in the app.

 

 • Confrm the Wi-Fi network and password.
 • Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home

Using Amazon Echo Quick Guide

What You'll Need...
Amazon Alexa APP & Account
NOUS Smart Home APP & Account (Users need to register your own account, select region as “The United States”)
Echo, Echo Dot, Tap or other Amazon voice operated devices.

Tip: Rename the device after configuring successfully, The name of the device is recommended to use easy pronunciation of the English words.
(Amazon Echo only supports English temporarily)

Set Your Echo Speaker by Alexa APP

 • Sign in with Alexa account & password (If not registered,
  sign up first); After login, click the menu at the top left, then
  click "Settings", and choose "Set up a new device";
 • Choose a device (for example, Echo). When the right
  page appears, long press the small dot on your Echo
  device until the light turns to yellow.
  Then click "Continue" on App.
 • Choose users' WIFI and wait for a few minutes.
 • After an introduction video, click next step, it will turns to
  "Home" page automatically. Now the Echo is connected to
  Alexa APP through WiFi successfully.

Enable Our Skill in Alexa APP

 

 • Choose "Skills" in the options bar, and then search
  "NOUS Smart Home" in the search bar; Select "NOUS
  Smart Home" in the search results, and then click "Enable".
 • Input the user name and password that you had previously registered (Only support the account in the United States); When you see the right page, it means the Alexa account is linked with NOUS Smart Home account.

Control device by Voice

 

After the previous operation, you can control the device via Echo.

 • Discovering devices: Firstly, users need to say to Echo:
  "Echo(or Alexa), Discover my devices."
  Echo will start to finding the devices which is added in NOUS Smart Home APP, it will take about 20 seconds to show the result. Or you may click "Discover devices" in Alexa APP, it will show the devices that found successfully.
  Note: "Echo" is one of the wake-up name, which can be
  any of these three names (Settings): Alexa/Echo/Amazon.
 • Support Skill List
  User can control devices by instructions like below:
  Alexa, turn on [device]
  Alexa, turn off [device]

Attention: The name of the device must be consistent with the addition of NOUS Smart Home APP.

 

* This translation may contain inaccuracies due to the fact that it was made with the help of a google translator

Instrukcja obsługi
Inteligentne Taśma LED NOUS F3

Bezpieczeństwo

 • Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
 • Upewnij się, że przewód zasilający, jest podłączony solidnie i prawidłowo pod względem biegunowości, aby uniknąć zwarcia na połączeniach elektrycznych stwarzających zagrożenie pożarowe.
 • Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
 • Taśmę Led należy instalować na powierzchni dobrze oczyszczonej z kurzu, pyłów i tłuszczu. W przypadku montażu na metalowych elementach należy zwrócić uwagę, czy pod czas montażu lub lutowania nie nastąpiły jakiekolwiek przerwy na dwustronnie klejącej taśmie 3M mogące powodować zwarcie na spodniej części laminatu i prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy oświetlenia.
 • Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

 

Instalacja

Przed montażem i ewentualnym cięciem Taśm Led Nous F Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod względem typu taśmy LED, barwy emitowanego światła, oraz poprawności działania wszystkich sekcji diod na całym odcinku taśmy. Produkt pocięty, demontowany lub uszkodzony podczas montażu nie podlega wymianie, ani zwrotowi.

 • Aby zainstalować pasek LED, odklej warstwę ochronną naklejki 3M z tyłu paska i przyklej na płaskiej powierzchni.
 • Istnieje możliwość cięcia paska LED pomiędzy poszczególnymi sekcjami w miejscach oznaczonych ciągłą linią. W celu skrócenia paska, przetnij go wzdłuż prostej linii pomiędzy padami +, G,R,B.
 • Pasek LED należy umieścić w gnieździe modułu sterującego, moduł sterujący podłączyć do zasilacza.

 

Dodawanie urządzenia do aplikacji mobilnej NOUS Smart

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie Nous Smart Home w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:

Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

NOUS%20BLACK%20APP%20QR.png

 

Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję “Zaloguj się” używając istniejącego konta i zaloguj się. W innym wypadku należy najpierw utworzyć konto.
W tym celu:

 1. Uruchom aplikację.
 2. Aby utworzyć konto, dotknij “Zarejestruj się”
 3. Wpisz adres e-mail, który będzie przypisany do konta. Dotknij “Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
 4. Aplikacja wyśle kod weryfikacyjny na e-mail. Należy przepisać go w pole “Wpisz kod weryfikacyjny”
 5. Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła - wpisz dowolne hasło i potwierdź przyciskiem “Zakończono”, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:

 1. Upewnij się że taśma Led szybko miga na czerwono. Jeśli nie, trzykrotnie szybko włączyć/wyłączyć taśmę od zasilania, zachowując odstęp czasowy 1-1.5 sek, aż pasek LED zacznie szybko migać.
  Filmik pomocniczy, który pokazuje, jak zresetować taśmę:
  https://youtu.be/wL97o99M9rA
 2. Dotknij przycisk “Dodaj urządzenie” lub ikonę „+” w aplikacji, kliknij “Add Device”
 3. Przewiń porady dotyczące dodawania urządzeń. Wybierz odpowiedni typ urządzenia (Oświetlenie → Taśma Led 5m). Potwierdź szybkie miganie.
 4. Upewnij się, że router, do którego ma zostać podłączone urządzenie nadaje w paśmie 2.4GHz. Wprowadź dane do sieci i dotknij Dalej.
 5. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę.

 

Połącz Nous Smart z Google Home

Po zarejestrowaniu urządzeń w aplikacji Nous Smart Home, chcesz nawiązać połączenie między Nous Smart i Google Home. W tym celu upewnij się, że Twoje konto Google Home jest zarejestrowane, a aplikacja jest otwarta. Wybierz konkretne konto Google Home, które chcesz połączyć z Nous Smart. (Oba używają tego samego adresu e-mail).

Kliknij przycisk „+” na ekranie głównym aplikacji Google Home, aby skonfigurować nowe urządzenie. W przypadku urządzeń inteligentnych innych niż Google, takich jak urządzenie Nous Smart, należy użyć opcji „Works with Google”.

W następnym kroku pojawi się ekran „Zarządzaj kontami”, który zawiera ogromną listę inteligentnych urządzeń obsługiwanych przez Google Home. Przejdź do opcji przycisku wyszukiwania, aby zlokalizować Nous Smart.

Kliknij “Nous Smart” w menu wyników wyszukiwania. Automatycznie przeniesie Cię do następnego ekranu rejestracji platformy IoT w Google.

Zostaniesz powitany przez ekran z napisem: „Połącz swoje konto Nous Smart z Google”. Daje to pozwolenie na sterowanie urządzeniem Google Home w Nous Smart i poświadczenia konta. Powiązanie jest wymagane tylko raz.

Trwa proces łączenia obu aplikacji. Musisz upewnić się, że obie aplikacje (jeśli są na różnych telefonach) korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, w przeciwnym razie wystąpią błędy połączenia.

Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart do synchronizacji z Google Home, użyj jego funkcji „szukania urządzeń” i zidentyfikuj urządzenie. Jeśli obaj korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, powinni połączyć się w mgnieniu oka.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia powinno być możliwe wyświetlenie odpowiedniego urządzenia Nous Smart w menu „Sterowanie domem” aplikacji Google Home w sekcji „Urządzenia”. Możesz dodać wszystkie swoje inteligentne urządzenia Nous, które przyjmą standardowe instrukcje Asystenta Google.

 

Połącz Nous Smart z Amazon Alexa

Aby połączyć Nous Smart z Amazon Alexa, musisz już pobrać aplikację Alexa i ukończyć podstawową konfigurację. Na ekranie głównym Alexy przejdź do „Więcej”, a następnie „Umiejętności i gry”. Tutaj możesz wyszukać wszystkie aplikacje innych firm, które są obsługiwane przez Alexę. Przejdź do opcji menu wyszukiwania, aby znaleźć “Nous Smart”.

Kliknij „Włącz użycie”, aby dodać Nous Smart do zestawu umiejętności Alexa

Poczekaj kilka sekund, aż umiejętność zostanie włączona, a konta Amazon Alexa i Nous Smart zaczną się łączyć.

W następnym kroku zostaniesz powitany ekranem, na którym musisz autoryzować połączenie między Nous Smart i Alexa. Pozwala to na łatwe przeniesienie szczegółów konta Nous Smart na zsynchronizowane konto Alexa.

Po zsynchronizowaniu konta Alexa z Nous Smart zobaczysz następujący ekran wskazujący, że zostało pomyślnie połączone.

Możesz wyświetlić swoje umiejętności Alexa Smart home, aby sprawdzić, czy dodano Nous Smart.

Alexa ma tryb wykrywania do wyszukiwania nowych urządzeń. Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart, najpierw włącz je, a następnie poszukaj połączenia, co powinno zająć około 45 sekund.

 

!Uwaga
Nie wszystkie nasze urządzenia są kompatybilne z aplikacjami Google Home lub Amazon Alexa. Odpowiednie oznaczenia sprawdzisz na opakowaniu.

Uproszczona deklaracja zgodności
NINGBO YOURLITE IMP. &EXP. CO., LTD., 
niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

Deklaracja zgodności CE

Інструкція з експлуатації

Smart 20m RGB WiFi світлодіодна стрічка F3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Як підключити та використовувати

 

 

Зареєструйтеся, використовуючи свій номер мобільного телефону/електронну пошту, а потім увійдіть

 • Запустіть програму «Nous Smart Home».
 • Створіть новий обліковий запис або увійдіть у свій існуючий обліковий запис.
 • Торкніться «+», щоб додати пристрій
 • Виберіть зі списку продуктів «Smart Strip».
 • Увімкніть живлення.
 • Якщо індикатор не блимає: перемкніть живлення на вимкнення - включення - вимкнення - увімкнення - вимкнення - увімкнення. Якщо індикатор блимає: підтвердьте в додатку.

 

 • Підтвердьте мережу Wi-Fi і пароль.
 • Введіть назву пристрою.

Примітка. Ім’я пристрою також використовуватиметься в Amazon Alexa та Google Home

Використання короткого посібника Amazon Echo

Що вам знадобиться...
Додаток Amazon Alexa і обліковий запис
NOUS Smart Home APP та обліковий запис (Користувачам потрібно зареєструвати власний обліковий запис, вибрати регіон як «Сполучені Штати»)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої Amazon з голосовим керуванням.

Порада: перейменуйте пристрій після успішного налаштування. У назві пристрою рекомендується використовувати легку вимову англійських слів.
(Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову)

Налаштуйте свій Echo Speaker за допомогою програми Alexa

 • Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa (якщо не зареєстровані,
  спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім
  натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
 • Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Коли з’явиться права
  сторінка, утримуйте маленьку крапку на
  пристрої Echo, доки індикатор не стане жовтим.
  Потім натисніть «Продовжити» у програмі.
 • Виберіть WIFI користувачів і зачекайте кілька хвилин.
 • Після вступного відео натисніть «Наступний крок», щоб автоматично перейти на
  «Домашню сторінку». Тепер Echo успішно підключено до
  Alexa APP через WiFi.

Увімкніть нашу майстерність у програмі Alexa

 

 • Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть
  «NOUS Smart Home» у рядку пошуку; Виберіть «NOUS
  Smart Home» в результатах пошуку, а потім натисніть «Увімкнути».
 • Введіть ім’я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (підтримка облікового запису лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите потрібну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов’язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте пристроєм за допомогою голосу

 

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

 • Виявлення пристроїв. По-перше, користувачі повинні сказати Echo:
  «Echo (або Alexa), знайди мої пристрої».
  Echo почне шукати пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для відображення результату знадобиться близько 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» у програмі Alexa APP, вона покаже пристрої, які успішно знайдені.
  Примітка: «Ехо» — це одне з назв пробудження, яке може бути
  будь-яким із цих трьох імен (налаштувань): Alexa/Echo/Amazon.
 • Список навичок підтримки.
  Користувач може керувати пристроями за інструкціями, наведеними нижче:
  Alexa, увімкніть [пристрій]
  Alexa, вимкніть [пристрій]

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home.

 

* Цей переклад може містити неточності через те, що він зроблений за допомогою google-перекладача

NAUDOJIMO VADOVAS Smart 20m RGB WiFi LED juostelė F3

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

Kaip prisijungti ir naudoti

 

 

Užsiregistruokite su savo mobiliojo telefono numeriu / el. paštu, tada prisijunkite

 • Paleiskite programą „Nous Smart Home“.
 • Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
 • Bakstelėkite „+“, kad pridėtumėte įrenginį
 • Iš produktų sąrašo pasirinkite „Smart Strip“.
 • Įjunkite maitinimą.
 • Jei lemputė nemirksi: išjunkite maitinimą į išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite. Jei lemputė mirksi: patvirtinkite programoje.

 

 • Patvirtinkite „Wi-Fi“ tinklą ir slaptažodį.
 • Įveskite įrenginio pavadinimą.

Pastaba: įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.

„Amazon Echo“ trumpojo vadovo naudojimas

Ko jums reikės...
„Amazon Alexa“ APP ir paskyra
NOUS Smart Home APP ir paskyra (naudotojai turi užregistruoti savo paskyrą, pasirinkti regioną kaip „Jungtinės Valstijos“) „
Echo“, „Echo Dot“, „Tap“ ar kiti „Amazon“ balsu valdomi įrenginiai.

Patarimas: Sėkmingai sukonfigūravus įrenginį pervardykite. Įrenginio pavadinimą rekomenduojama naudoti lengvai tariant angliškus žodžius.
(„Amazon Echo“ tik laikinai palaiko anglų kalbą)

Nustatykite „Echo“ garsiakalbį naudodami „Alexa APP“.

 • Prisijunkite naudodami Alexa paskyrą ir slaptažodį (jei nesate užsiregistravę,
  pirmiausia prisiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada
  spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
 • Pasirinkite įrenginį (pvz., Echo). Kai pasirodys tinkamas
  puslapis, ilgai paspauskite mažą tašką ant Echo
  įrenginio, kol lemputė taps geltona.
  Tada spustelėkite „Tęsti“ programoje.
 • Pasirinkite vartotojų WIFI ir palaukite kelias minutes.
 • Po įžanginio vaizdo įrašo spustelėkite kitą veiksmą, jis
  automatiškai pavers pagrindinį puslapį. Dabar „Echo“ sėkmingai prijungtas prie „
  Alexa APP“ per „WiFi“.

Įgalinkite mūsų įgūdžius Alexa APP

 

 • Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite
  „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS
  Smart Home“, tada spustelėkite „Įjungti“.
 • Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau užregistravote (Palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad Alexa paskyra susieta su NOUS Smart Home paskyra.

Valdykite įrenginį balsu

 

Po ankstesnės operacijos įrenginį galite valdyti per Echo.

 • Įrenginių atradimas: pirmiausia vartotojai turi pasakyti „Echo“:
  „Echo (arba Alexa), atraskite mano įrenginius“.
  „Echo“ pradės ieškoti įrenginių, kurie pridedami prie NOUS Smart Home APP, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atraskite įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.
  Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų, kuris gali būti
  bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
 • Pagalbos įgūdžių sąrašo
  naudotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis toliau pateiktomis instrukcijomis:
  Alexa, įjunkite [įrenginį]
  Alexa, išjunkite [įrenginį]

Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP pridėjimą.

 

* Šiame vertime gali būti netikslumų dėl to, kad jis atliktas naudojant google vertėją

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за прямим посиланням

Як підключити та використовувати

 

 

Зареєструйтеся за допомогою свого номера мобільного телефону/електронної пошти, а потім увійдіть

 • Запустіть програму «Nous Smart Home».
 • Створіть новий обліковий запис або увійдіть до існуючого.
 • Натисніть «+», щоб додати пристрій
 • Виберіть «Smart Strip» зі списку продуктів.
 • Увімкніть живлення.
 • Якщо індикатор не блимає: перемкніть живлення на вимкнено - увімкнено - вимкнено - увімкнено - вимкнено - увімкнено. Якщо індикатор блимає: підтвердьте в додатку.

 

 • Підтвердьте мережу Wi-Fi і пароль.
 • Введіть назву пристрою.

Примітка. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home

Короткий посібник із використання Amazon Echo

Що вам знадобиться...
ПРОГРАМА та обліковий запис Amazon Alexa Програма та обліковий запис
NOUS Smart Home (Користувачі повинні зареєструвати власний обліковий запис, вибрати регіон як «Сполучені Штати»)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої Amazon з голосовим керуванням.

Порада: перейменуйте пристрій після успішного налаштування. Рекомендовано використовувати назву пристрою, яка має легку вимову англійських слів.
(Amazon Echo тимчасово підтримує лише англійську мову)

Налаштуйте свій динамік Echo за допомогою Alexa APP

 • Увійдіть за допомогою облікового запису Alexa та пароля (якщо не зареєстровано,
  спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню вгорі ліворуч, потім
  натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
 • Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Коли з’явиться права
  сторінка, утримуйте маленьку крапку на
  пристрої Echo, доки індикатор не стане жовтим.
  Потім натисніть «Продовжити» в програмі.
 • Виберіть WIFI користувача та зачекайте кілька хвилин.
 • Після перегляду вступного відео клацніть наступний крок, після чого автоматично відкриється
  «Домашня сторінка». Тепер Echo
  успішно підключено до Alexa APP через WiFi.

Увімкніть нашу майстерність у додатку Alexa

 

 • Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть
  «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть «NOUS
  Smart Home» і натисніть «Увімкнути».
 • Введіть ім’я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите правильну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов’язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте пристроєм за допомогою голосу

 

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

 • Виявлення пристроїв: по- перше, користувачі повинні сказати Echo:
  «Echo (або Alexa), відкрийте мої пристрої».
  Echo почне знаходити пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для показу результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, він покаже пристрої, які успішно знайдено.
  Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути
  будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
 • Список навичок підтримки
  Користувач може керувати пристроями за допомогою наведених нижче інструкцій:
  Alexa, увімкни [пристрій]
  Alexa, вимкни [пристрій]

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home APP.

 

* Цей переклад може містити неточності через те, що він зроблений за допомогою перекладача Google

MANUALE DI ISTRUZIONI

Striscia LED WiFi Smart 20m RGB F3

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal link diretto

Come connettersi e utilizzare

 

 

Registrati con il tuo numero di cellulare/e-mail quindi effettua il login

 • Avvia l'app "Nous Smart Home".
 • Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
 • Tocca "+" per aggiungere il dispositivo
 • Seleziona "Smart Strip" dall'elenco dei prodotti.
 • Accendere l'alimentazione.
 • Se la spia non lampeggia: spegnere - on - off - on - off - on. Se la spia lampeggia: conferma nell'app.

 

 • Confermare la rete Wi-Fi e la password.
 • Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home

Utilizzo della guida rapida di Amazon Echo

Cosa ti serve...
APP e account Amazon Alexa APP e account
NOUS Smart Home (gli utenti devono registrare il proprio account, selezionare la regione come "Stati Uniti")
Echo, Echo Dot, Tap o altri dispositivi Amazon a comando vocale.

Suggerimento: rinomina il dispositivo dopo aver configurato correttamente, si consiglia di utilizzare il nome del dispositivo per utilizzare una pronuncia facile delle parole inglesi.
(Amazon Echo supporta solo l'inglese temporaneamente)

Imposta il tuo altoparlante Echo tramite l'APP Alexa

 • Accedi con account e password Alexa (se non sei registrato,
  registrati prima); Dopo aver effettuato l'accesso, fai clic sul menu in alto a sinistra, quindi
  fai clic su "Impostazioni" e scegli "Configura un nuovo dispositivo";
 • Scegli un dispositivo (ad esempio, Echo). Quando
  viene visualizzata la pagina giusta, premi a lungo il puntino sul tuo
  dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla.
  Quindi fai clic su "Continua" sull'app.
 • Scegli il WIFI degli utenti e attendi qualche minuto.
 • Dopo un video introduttivo, fai clic sul passaggio successivo, verrà
  automaticamente visualizzata la pagina "Home". Ora Echo è connesso
  correttamente all'APP Alexa tramite WiFi.

Abilita la nostra abilità nell'APP Alexa

 

 • Scegli "Competenze" nella barra delle opzioni, quindi cerca
  "NOUS Smart Home" nella barra di ricerca; Seleziona "NOUS
  Smart Home" nei risultati della ricerca, quindi fai clic su "Abilita".
 • Inserisci il nome utente e la password che avevi registrato in precedenza (supporta l'account solo negli Stati Uniti); Quando vedi la pagina giusta, significa che l'account Alexa è collegato all'account NOUS Smart Home.

Dispositivo di controllo tramite voce

 

Dopo l'operazione precedente, è possibile controllare il dispositivo tramite Echo.

 • Individuazione dei dispositivi: in primo luogo, gli utenti devono dire a Echo:
  "Echo (o Alexa), Scopri i miei dispositivi".
  Echo inizierà a trovare i dispositivi aggiunti nell'APP NOUS Smart Home, ci vorranno circa 20 secondi per mostrare il risultato. Oppure puoi fare clic su "Scopri dispositivi" nell'APP Alexa, mostrerà i dispositivi che sono stati trovati correttamente.
  Nota: "Echo" è uno dei nomi di sveglia, che può essere
  uno qualsiasi di questi tre nomi (Impostazioni): Alexa/Echo/Amazon.
 • Elenco delle abilità di supporto
  L'utente può controllare i dispositivi seguendo le istruzioni seguenti:
  Alexa, accendi [dispositivo]
  Alexa, spegni [dispositivo]

Attenzione: Il nome del dispositivo deve essere coerente con l'aggiunta dell'APP NOUS Smart Home.

 

* Questa traduzione potrebbe contenere imprecisioni dovute al fatto che è stata realizzata con l'aiuto di un traduttore di Google

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tira LED Smart 20m RGB WiFi F3

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el enlace directo

Cómo conectar y usar

 

 

Regístrese con su número de móvil/correo electrónico y luego inicie sesión

 • Inicie la aplicación "Nous Smart Home".
 • Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
 • Toque "+" para agregar el dispositivo
 • Seleccione "Smart Strip" de la lista de productos.
 • Encienda la alimentación.
 • Si la luz no parpadea: Apague, encienda, apague, encienda, apague y encienda. Si la luz parpadea: Confirme en la aplicación.

 

 • Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
 • Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizarán el nombre del dispositivo

Uso de la guía rápida de Amazon Echo

Lo que necesitará... APLICACIÓN
y cuenta Amazon Alexa APLICACIÓN y cuenta
NOUS Smart Home (los usuarios deben registrar su propia cuenta, seleccionar la región como "Estados Unidos")
Echo, Echo Dot, Tap u otros dispositivos operados por voz de Amazon.

Sugerencia: Cambie el nombre del dispositivo después de configurarlo correctamente. Se recomienda usar el nombre del dispositivo para pronunciar fácilmente las palabras en inglés.
(Amazon Echo solo admite inglés temporalmente)

Configura tu altavoz Echo con la aplicación Alexa

 • Inicie sesión con la cuenta y contraseña de Alexa (si no está registrado,
  regístrese primero); Después de iniciar sesión, haga clic en el menú en la parte superior izquierda, luego
  haga clic en "Configuración" y elija "Configurar un nuevo dispositivo";
 • Elija un dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la página correcta , mantenga presionado el pequeño punto en su dispositivo
  Echo hasta que la luz se vuelva amarilla. Luego haga clic en "Continuar" en la aplicación.

 • Elige la WIFI de los usuarios y espera unos minutos.
 • Después de un video de introducción, haga clic en el siguiente paso, se volverá a
  la página de "Inicio" automáticamente. Ahora el Echo está conectado a la
  aplicación Alexa a través de WiFi con éxito.

Habilite nuestra habilidad en la aplicación Alexa

 

 • Elija "Habilidades" en la barra de opciones y luego busque
  "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; Seleccione "NOUS
  Smart Home" en los resultados de búsqueda y luego haga clic en "Habilitar".
 • Ingresa el nombre de usuario y la contraseña que habías registrado previamente (Solo admite la cuenta en Estados Unidos); Cuando vea la página correcta, significa que la cuenta de Alexa está vinculada con la cuenta de NOUS Smart Home.

Dispositivo de control por voz

 

Después de la operación anterior, puede controlar el dispositivo a través de Echo.

 • Descubrimiento de dispositivos: en primer lugar, los usuarios deben decirle a Echo:
  "Echo (o Alexa), descubre mis dispositivos".
  Echo comenzará a encontrar los dispositivos que se agregaron en la aplicación NOUS Smart Home, tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado. O puede hacer clic en "Descubrir dispositivos" en la aplicación Alexa, mostrará los dispositivos que se encontraron con éxito.
  Nota: "Echo" es uno de los nombres de activación, que puede ser
  cualquiera de estos tres nombres (Configuración): Alexa/Echo/Amazon.
 • Lista de habilidades de soporte
  El usuario puede controlar los dispositivos con instrucciones como las siguientes:
  Alexa, enciende [dispositivo]
  Alexa, apaga [dispositivo]

Atención: el nombre del dispositivo debe ser consistente con la adición de la aplicación NOUS Smart Home.

 

* Esta traducción puede contener inexactitudes debido a que fue realizada con la ayuda de un traductor de Google.

NAUDOJIMO VADOVAS

Smart 20m RGB WiFi LED juostelė F3

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš tiesioginės nuorodos

Kaip prisijungti ir naudoti

 

 

Užsiregistruokite su savo mobiliojo telefono numeriu / el. paštu, tada prisijunkite

 • Paleiskite programą „Nous Smart Home“.
 • Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
 • Bakstelėkite „+“, kad pridėtumėte įrenginį
 • Iš produktų sąrašo pasirinkite „Smart Strip“.
 • Įjunkite maitinimą.
 • Jei lemputė nemirksi: išjunkite maitinimą į išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite. Jei lemputė mirksi: patvirtinkite programoje.

 

 • Patvirtinkite „Wi-Fi“ tinklą ir slaptažodį.
 • Įveskite įrenginio pavadinimą.

Pastaba: įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.

„Amazon Echo“ trumpojo vadovo naudojimas

Ko jums reikės...
„Amazon Alexa“ APP ir paskyra
NOUS Smart Home APP ir paskyra (naudotojai turi užregistruoti savo paskyrą, pasirinkti regioną kaip „Jungtinės Valstijos“) „
Echo“, „Echo Dot“, „Tap“ ar kiti „Amazon“ balsu valdomi įrenginiai.

Patarimas: Sėkmingai sukonfigūravus įrenginį pervardykite. Įrenginio pavadinimą rekomenduojama naudoti lengvai tariant angliškus žodžius.
(„Amazon Echo“ tik laikinai palaiko anglų kalbą)

Nustatykite „Echo“ garsiakalbį naudodami „Alexa APP“.

 • Prisijunkite naudodami Alexa paskyrą ir slaptažodį (jei nesate užsiregistravę,
  pirmiausia prisiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada
  spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
 • Pasirinkite įrenginį (pvz., Echo). Kai pasirodys tinkamas
  puslapis, ilgai paspauskite mažą tašką ant Echo
  įrenginio, kol lemputė taps geltona.
  Tada spustelėkite „Tęsti“ programoje.
 • Pasirinkite vartotojų WIFI ir palaukite kelias minutes.
 • Po įžanginio vaizdo įrašo spustelėkite kitą veiksmą, jis
  automatiškai pavers pagrindinį puslapį. Dabar „Echo“ sėkmingai prijungtas prie „
  Alexa APP“ per „WiFi“.

Įgalinkite mūsų įgūdžius Alexa APP

 

 • Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite
  „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS
  Smart Home“, tada spustelėkite „Įjungti“.
 • Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau užregistravote (Palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad Alexa paskyra susieta su NOUS Smart Home paskyra.

Valdykite įrenginį balsu

 

Po ankstesnės operacijos įrenginį galite valdyti per Echo.

 • Įrenginių atradimas: pirmiausia vartotojai turi pasakyti „Echo“:
  „Echo (arba Alexa), atraskite mano įrenginius“.
  „Echo“ pradės ieškoti įrenginių, kurie pridedami prie NOUS Smart Home APP, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atraskite įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.
  Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų, kuris gali būti
  bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
 • Pagalbos įgūdžių sąrašo
  naudotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis toliau pateiktomis instrukcijomis:
  Alexa, įjunkite [įrenginį]
  Alexa, išjunkite [įrenginį]

Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP pridėjimą.

 

* Šiame vertime gali būti netikslumų dėl to, kad jis atliktas naudojant google vertėją

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du lien direct

Comment se connecter et utiliser

 

 

Inscrivez-vous avec votre numéro de mobile/E-mail puis connectez-vous

 • Lancez l'application "Nous Smart Home".
 • Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
 • Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil
 • Sélectionnez "Smart Strip" dans la liste des produits.
 • Mettez sous tension.
 • Si le voyant ne clignote pas : mettez l'appareil hors tension - sous tension - hors tension - sous tension - hors tension - sous tension. Si le voyant clignote : Confirmez dans l'application.

 

 • Confrmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
 • Entrez le nom de l'appareil.

Remarque : le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home

Guide rapide d'utilisation d'Amazon Echo

Ce dont vous aurez besoin...
Application et compte Amazon Alexa Application et compte
NOUS Smart Home (les utilisateurs doivent enregistrer votre propre compte, sélectionner la région comme "États-Unis")
Echo, Echo Dot, Tap ou d'autres appareils à commande vocale Amazon.

Astuce : renommez l'appareil après avoir configuré avec succès, le nom de l'appareil est recommandé d'utiliser une prononciation facile des mots anglais.
(Amazon Echo ne prend temporairement en charge que l'anglais)

Réglez votre haut-parleur Echo par l'application Alexa

 • Connectez-vous avec un compte et un mot de passe Alexa (si vous n'êtes pas enregistré,
  inscrivez-vous d'abord); Après la connexion, cliquez sur le menu en haut à gauche, puis
  cliquez sur "Paramètres", et choisissez "Configurer un nouvel appareil" ;
 • Choisissez un appareil (par exemple, Echo). Lorsque la bonne
  page apparaît, appuyez longuement sur le petit point de votre
  appareil Echo jusqu'à ce que le voyant devienne jaune.
  Cliquez ensuite sur "Continuer" sur l'application.
 • Choisissez le WIFI des utilisateurs et attendez quelques minutes.
 • Après une vidéo d'introduction, cliquez sur l'étape suivante, elle passera
  automatiquement à la page "Accueil". Maintenant, l'Echo est connecté avec
  succès à l'application Alexa via WiFi.

Activer notre compétence dans l'application Alexa

 

 • Choisissez "Compétences" dans la barre d'options, puis recherchez
  "NOUS Smart Home" dans la barre de recherche ; Sélectionnez "NOUS
  Smart Home" dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur "Activer".
 • Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aviez précédemment enregistrés (ne prend en charge que le compte aux États-Unis) ; Lorsque vous voyez la bonne page, cela signifie que le compte Alexa est lié au compte NOUS Smart Home.

Appareil de contrôle par la voix

 

Après l'opération précédente, vous pouvez contrôler l'appareil via Echo.

 • Découverte d'appareils : tout d'abord, les utilisateurs doivent dire à Echo :
  "Echo (ou Alexa), découvrez mes appareils".
  Echo commencera à trouver les appareils ajoutés dans l'application NOUS Smart Home, il faudra environ 20 secondes pour afficher le résultat. Ou vous pouvez cliquer sur "Découvrir les appareils" dans l'application Alexa, cela affichera les appareils qui ont été trouvés avec succès.
  Remarque : "Echo" est l'un des noms de réveil, qui peut être
  l'un de ces trois noms (Paramètres) : Alexa/Echo/Amazon.
 • Liste des compétences d'assistance
  L'utilisateur peut contrôler les appareils en suivant les instructions ci-dessous :
  Alexa, allumez [appareil]
  Alexa, éteignez [appareil]

Attention : Le nom de l'appareil doit être cohérent avec l'ajout de NOUS Smart Home APP.

 

* Cette traduction peut contenir des inexactitudes dues au fait qu'elle a été faite avec l'aide d'un traducteur google

BEDIENUNGSANLEITUNG

Intelligenter 20 m langer RGB-WLAN-LED-Streifen F3

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über den direkten Link herunter

Wie zu verbinden und zu verwenden

 

 

Registrieren Sie sich mit Ihrer Handynummer/E-Mail und melden Sie sich dann an

 • Starten Sie die App „Nous Smart Home“.
 • Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
 • Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen
 • Wählen Sie „Smart Strip“ aus der Produktliste aus.
 • Schalten Sie den Strom ein.
 • Wenn das Licht nicht blinkt: Schalten Sie die Stromversorgung aus - ein - aus - ein - aus - ein. Wenn das Licht blinkt: In der App bestätigen.

 

 • Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort.
 • Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet

Verwenden von Amazon Echo Kurzanleitung

Was Sie brauchen...
Amazon Alexa APP & Konto
NOUS Smart Home APP & Konto (Benutzer müssen Ihr eigenes Konto registrieren, Region als „USA“ auswählen)
Echo, Echo Dot, Tap oder andere sprachgesteuerte Amazon-Geräte.

Tipp: Benennen Sie das Gerät nach erfolgreicher Konfiguration um. Der Name des Geräts wird empfohlen, um eine einfache Aussprache der englischen Wörter zu verwenden.
(Amazon Echo unterstützt nur vorübergehend Englisch)

Stellen Sie Ihren Echo-Lautsprecher über die Alexa APP ein

 • Melden Sie sich mit Alexa-Konto und -Passwort an (falls nicht registriert, registrieren
  Sie sich zuerst); Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Menü oben links, dann
  auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Neues Gerät einrichten“;
 • Wählen Sie ein Gerät aus (z. B. Echo). Wenn die richtige
  Seite angezeigt wird, drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Ihrem Echo
  -Gerät, bis das Licht gelb wird.
  Klicken Sie dann in der App auf „Weiter“.
 • Wählen Sie das WLAN des Benutzers und warten Sie einige Minuten.
 • Klicken Sie nach einem Einführungsvideo auf „Nächster Schritt“, es wechselt
  automatisch zur „Home“-Seite. Jetzt ist das Echo
  erfolgreich über WLAN mit der Alexa APP verbunden.

Aktivieren Sie unseren Skill in der Alexa APP

 

 • Wählen Sie „Fähigkeiten“ in der Optionsleiste und suchen Sie dann
  „NOUS Smart Home“ in der Suchleiste; Wählen Sie in den Suchergebnissen „NOUS Smart Home“ aus und klicken Sie dann auf „Aktivieren“.
 • Geben Sie den zuvor registrierten Benutzernamen und das Passwort ein (unterstützen Sie nur das Konto in den Vereinigten Staaten); Wenn Sie die rechte Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem NOUS Smart Home-Konto verknüpft ist.

Steuern Sie das Gerät per Sprache

 

Nach dem vorherigen Vorgang können Sie das Gerät über Echo steuern.

 • Geräte entdecken: Zuerst müssen Benutzer zu Echo sagen:
  „Echo (oder Alexa), Entdecke meine Geräte.“
  Echo beginnt mit der Suche nach den Geräten, die in der NOUS Smart Home APP hinzugefügt wurden, es dauert etwa 20 Sekunden, bis das Ergebnis angezeigt wird. Oder Sie können in der Alexa APP auf „Geräte erkennen“ klicken, es werden die Geräte angezeigt, die erfolgreich gefunden wurden.
  Hinweis: „Echo“ ist einer der Wecknamen, der
  einer dieser drei Namen sein kann (Einstellungen): Alexa/Echo/Amazon.
 • Liste der Support-Skills Der
  Benutzer kann Geräte wie folgt steuern:
  Alexa, schalte [Gerät] ein
  Alexa, schalte [Gerät] aus

Achtung: Der Name des Geräts muss mit dem Zusatz NOUS Smart Home APP übereinstimmen.

 

* Diese Übersetzung kann Ungenauigkeiten enthalten, da sie mit Hilfe eines Google-Übersetzers erstellt wurde

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

Cum să vă conectați și să utilizați

 

 

Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te

 • Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
 • Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 • Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
 • Selectați „Smart Strip” din lista de produse.
 • Porniți alimentarea.
 • Dacă lumina nu clipește: Comutați alimentarea la oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit. Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație.

 

 • Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 • Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea Amazon Echo Ghid rapid

De ce veți avea nevoie...
Aplicația și contul Amazon Alexa APLICAȚIA și contul
NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „Statele Unite”)
Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor engleze.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

 • Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat,
  înregistrați-vă mai întâi); După conectare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi
  faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
 • Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când
  apare pagina din dreapta , apăsați lung pe punctul mic de pe
  dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă.
  Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
 • Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
 • După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, se va întoarce
  automat la pagina „Acasă”. Acum, Echo este conectat cu succes la aplicația
  Alexa prin WiFi.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

 

 • Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați
  „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS
  Smart Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Activați”.
 • Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați doar contul în Statele Unite); Când vezi pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați dispozitivul prin voce

 

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

 • Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo:
  „Echo (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”.
  Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
  Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi
  oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
 • Suport Listă de abilități
  Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:
  Alexa, porniți [dispozitiv]
  Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: Numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea NOUS Smart Home APP.

 

* Această traducere poate conține inexactități din cauza faptului că a fost făcută cu ajutorul unui traducător google

NÁVOD NA POUŽITIE Smart 20m RGB WiFi LED pásik F3

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z priameho odkazu

Ako pripojiť a používať

 

 

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste

 • Spustite aplikáciu „Nous Smart Home“.
 • Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
 • Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie
 • Zo zoznamu produktov vyberte "Smart Strip".
 • Zapnite napájanie.
 • Ak kontrolka nebliká: Vypnite - zapnite - vypnite - zapnite - vypnite - zapnite. Ak kontrolka bliká: Potvrďte v aplikácii.

 

 • Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
 • Zadajte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home

Používanie rýchleho sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať...
APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pre
inteligentnú domácnosť (Používatelia si musia zaregistrovať svoj vlastný účet, vybrať región ako „Spojené štáty“)
Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča použiť jednoduchú výslovnosť anglických slov.
(Amazon Echo podporuje angličtinu iba dočasne)

Nastavte si reproduktor Echo pomocou aplikácie Alexa

 • Prihláste sa pomocou účtu a hesla Alexa (ak nie ste zaregistrovaný,
  najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore, potom
  kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
 • Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď sa
  zobrazí správna stránka, dlho stlačte malú bodku na
  zariadení Echo, kým sa svetlo nerozsvieti na žltú.
  Potom kliknite na "Pokračovať" v aplikácii.
 • Vyberte WIFI používateľov a počkajte niekoľko minút.
 • Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, automaticky sa prepne na
  „domovskú“ stránku. Teraz je Echo úspešne pripojené k aplikácii
  Alexa cez WiFi.

Povoľte našu zručnosť v aplikácii Alexa

 

 • Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte
  „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte „NOUS
  Smart Home“ a potom kliknite na „Povoliť“.
 • Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podporujte iba účet v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte zariadenie hlasom

 

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

 • Objavovanie zariadení: Po prvé, používatelia musia povedať Echo:
  "Echo (alebo Alexa), Objavte moje zariadenia."
  Echo začne hľadať zariadenia, ktoré sú pridané v NOUS Smart Home APP, bude trvať asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete kliknúť na „Objaviť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa zariadenia, ktoré boli úspešne nájdené.
  Poznámka: „Echo“ je jedným z mien prebudenia, ktoré môže byť
  ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
 • Podpora Zoznam zručností
  Používateľ môže ovládať zariadenia podľa pokynov, ako sú uvedené nižšie:
  Alexa, zapnite [zariadenie]
  Alexa, vypnite [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním NOUS Smart Home APP.

 

* Tento preklad môže obsahovať nepresnosti v dôsledku skutočnosti, že bol vytvorený pomocou prekladača Google

NÁVOD K OBSLUZE Smart 20m RGB WiFi LED pásek F3

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z přímého odkazu

Jak připojit a používat

 

 

Zaregistrujte se pomocí svého mobilního čísla/e-mailu a poté se přihlaste

 • Spusťte aplikaci „Nous Smart Home“.
 • Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 • Klepnutím na „+“ přidejte zařízení
 • Ze seznamu produktů vyberte "Smart Strip".
 • Zapněte napájení.
 • Pokud kontrolka nebliká: Přepněte napájení do polohy vypnuto - zapnuto - vypnuto - zapnuto - vypnuto - zapnuto. Pokud kontrolka bliká: Potvrďte v aplikaci.

 

 • Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
 • Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home

Používání rychlého průvodce Amazon Echo

Co budete potřebovat...
APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pro
chytrou domácnost (Uživatelé si musí zaregistrovat svůj vlastní účet, vybrat region jako „Spojené státy“)
Echo, Echo Dot, Tap nebo jiná zařízení ovládaná hlasem Amazon.

Tip: Po úspěšné konfiguraci zařízení přejmenujte. Název zařízení se doporučuje používat pro snadnou výslovnost anglických slov.
(Amazon Echo podporuje angličtinu pouze dočasně)

Nastavte si reproduktor Echo pomocí aplikace Alexa

 • Přihlaste se pomocí účtu a hesla Alexa (Pokud nejste zaregistrováni,
  nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku vlevo nahoře, poté
  klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
 • Vyberte zařízení (například Echo). Když se
  zobrazí správná stránka, dlouze stiskněte malou tečku na
  zařízení Echo, dokud se světlo nerozsvítí žlutě.
  Poté klikněte na „Pokračovat“ v aplikaci.
 • Vyberte WIFI uživatele a počkejte několik minut.
 • Po úvodním videu klikněte na další krok, automaticky se přepne na
  „domovskou“ stránku. Nyní je Echo připojeno k
  Alexa APP přes WiFi úspěšně.

Povolte naši dovednost v aplikaci Alexa

 

 • V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté vyhledejte
  „NOUS Smart Home“ ve vyhledávacím pruhu; Ve výsledcích vyhledávání vyberte „NOUS
  Smart Home“ a poté klikněte na „Povolit“.
 • Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (podporujte pouze účet ve Spojených státech amerických); Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.

Ovládání zařízení hlasem

 

Po předchozí operaci můžete zařízení ovládat přes Echo.

 • Objevování zařízení: Za prvé, uživatelé musí říct Echo:
  "Echo (nebo Alexa), Discover my devices."
  Echo začne vyhledávat zařízení, která jsou přidána do NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Objevit zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se zařízení, která byla úspěšně nalezena.
  Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být
  kterékoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
 • Seznam dovedností podpory
  Uživatel může ovládat zařízení podle následujících pokynů:
  Alexa, zapněte [zařízení]
  Alexa, vypněte [zařízení]

Upozornění: Název zařízení musí být v souladu s přidáním NOUS Smart Home APP.

 

* Tento překlad může obsahovat nepřesnosti vzhledem k tomu, že byl vytvořen pomocí google překladače

KASUTUSJUHEND

Smart 20m RGB WiFi LED-riba F3

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla otselingilt

Kuidas ühendada ja kasutada

 

 

Registreeruge oma mobiiltelefoni numbri/e-postiga ja logige sisse

 • Käivitage rakendus "Nous Smart Home".
 • Looge uus konto või logige sisse oma olemasolevale kontole.
 • Seadme lisamiseks puudutage "+".
 • Valige toodete loendist "Smart Strip".
 • Lülitage toide sisse.
 • Kui tuli ei vilgu: lülitage toide välja - sisse - välja - sisse - välja - sisse. Kui tuli vilgub: kinnitage rakenduses.

 

 • Kinnitage Wi-Fi võrk ja parool.
 • Sisestage seadme nimi.

Märkus. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home

Amazon Echo kiirjuhendi kasutamine

Mida vajate...
Amazon Alexa APP & konto
NOUS Smart Home APP & konto (kasutajad peavad registreerima oma konto, valima piirkonnaks "Ameerika Ühendriigid")
Echo, Echo Dot, Tap või muud Amazoni hääljuhitavad seadmed.

Näpunäide: pärast edukat konfigureerimist nimetage seade ümber. Seadme nime puhul on soovitatav kasutada ingliskeelsete sõnade lihtsat hääldust.
(Amazon Echo toetab inglise keelt ainult ajutiselt)

Määrake oma kajakõlar Alexa APP abil

 • Logige sisse Alexa konto ja parooliga (kui pole registreerunud,
  registreeruge kõigepealt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas menüül, seejärel
  klõpsake "Seaded" ja valige "Seadista uus seade";
 • Valige seade (näiteks Echo). Kui ilmub õige
  leht, vajutage pikalt oma Echo
  seadme väikest punkti, kuni tuli muutub kollaseks.
  Seejärel klõpsake rakenduses "Jätka".
 • Valige kasutajate WIFI ja oodake mõni minut.
 • Pärast tutvustusvideot klõpsake järgmisel sammul, see lülitub
  automaatselt avalehele. Nüüd on Echo edukalt ühendatud
  Alexa APP-ga WiFi kaudu.

Lubage meie oskused Alexa APP-is

 

 • Valige suvandite ribalt "Oskused" ja seejärel otsige otsinguribalt
  "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemustes "NOUS Smart Home" ja seejärel klõpsake "Luba".
 • Sisestage kasutajanimi ja parool, mille olete varem registreerinud (toetage kontot ainult Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home kontoga.

Juhtige seadet hääle abil

 

Peale eelmist toimingut saad seadet juhtida Echo kaudu.

 • Seadmete avastamine: esiteks peavad kasutajad Echole ütlema:
  "Echo (või Alexa), avasta minu seadmed."
  Echo hakkab leidma seadmeid, mis on lisatud NOUS Smart Home APP-i, tulemuse kuvamiseks kulub umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa APP-s "Avasta seadmeid", kuvatakse edukalt leitud seadmed.
  Märkus. "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla
  ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
 • Tugioskuste loendi
  kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste järgi:
  Alexa, lülitage sisse [seade]
  Alexa, lülitage välja [seade]

Tähelepanu: seadme nimi peab olema kooskõlas NOUS Smart Home APP lisamisega.

 

* See tõlge võib sisaldada ebatäpsusi, kuna see on tehtud Google'i tõlkija abiga

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe linkul direct

Cum să vă conectați și să utilizați

 

 

Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te

 • Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
 • Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 • Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
 • Selectați „Smart Strip” din lista de produse.
 • Porniți alimentarea.
 • Dacă lumina nu clipește: Comutați alimentarea la oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit. Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație.

 

 • Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 • Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea Amazon Echo Ghid rapid

De ce veți avea nevoie...
Aplicația și contul Amazon Alexa APLICAȚIA și contul
NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „Statele Unite”)
Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor în engleză.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

 • Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat,
  înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi
  faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
 • Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când
  apare pagina din dreapta, apăsați lung pe punctul mic de pe
  dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă.
  Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
 • Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
 • După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, se va întoarce
  automat la pagina „Acasă”. Acum, Echo este conectat cu
  succes la aplicația Alexa prin WiFi.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

 

 • Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați
  „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS
  Smart Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Activați”.
 • Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați doar contul în Statele Unite); Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați dispozitivul prin voce

 

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

 • Descoperirea dispozitivelor: În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo:
  „Echo (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”.
  Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
  Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi
  oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
 • Suport Listă de abilități
  Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:
  Alexa, porniți [dispozitiv]
  Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: Numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea NOUS Smart Home APP.

 

* Această traducere poate conține inexactități din cauza faptului că a fost făcută cu ajutorul unui traducător google

Feedback
There is no reviews on this product.
Submit your review